آرشا مامانیآرشا مامانی، تا این لحظه 6 سال و 1 ماه و 23 روز سن دارد

آرشا مامانی

         آرشا عشق مامانش

مادرانه

مرهم جان من تویی جان جوان من تویی ورد زبان من تویی بین عیان تو منم مهره ی مار من تویی چشم خمار من تویی ایل و تبار من تویی جان جوان تو منم جان جوان تو منم به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم به دستم به دستم آخ کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم💞💞 ...
29 ارديبهشت 1397

مادرانه

Shaghayegh: گنجشک پر معامله می کنم پنجره ای کوچک می خواهم برای دیواری که قله پروازت شد تا هر وقت دلم تنگ شد پنجره را باز کنم با انگشت سبابه نشانت دهم شاید کسی گفت : دیوار پر پ.ن: گنجشکک هر روز به بنفشه ها سر میزنه... ...
29 ارديبهشت 1397