آرشا مامانی

آرشا عشق مامان و بابا

روز مادر

دکتر شریعتی:زن آگر پرنده آفریده میشد حتما طاووس بود اگر چهار پا بود حتما آهو بود اگر حشره بود حتما پروانه بود او انسان آفریده شد تا خواهر و مادر باشد و عشق... زن چنان بزرگ است که اشرف موجودات خداست. تا حدی که یک گل او را راضی میکند و یک کلمه او را به کشتن میدهد پس ای مرد مواظب باش زن از سمت چپ نزدیک به قلب ساخته شده تا او را در قلبت جا دهی. شگفت انگیز است! زن در کودکی درهای برکت را به روی پدرش میگشاید در جوانی دین شوهرش را کامل میکند و هنگامی که مادر میشود بهشت زیر پای اوست. قدرش بدانیم... ...
11 فروردين 1395

روز مادر

در عالم کودکی به مادرم قول دادم که تا همیشه هیچ کس را بیشتر از او دوست نداشته باشم. مادرم مرا بوسید و گفت:نمی توانی عزیزم. گفتم:میتوانم.من تو را از پدرم و خواهر و برادرم بیشتر دوست دارم. مادر گفت:یکی می آید که نمی توانی مرا بیشتر از او دوست داشته باشی. نوجوان که شدم دوست عزیزی داشتم ولی خوب که فکر کردم مادرم را دوست داشتم. معلمی داشتم که شیفته اش بودم ولی نه به اندازه مادرم! بزرگتر که شدم عاشق شدم خیال کردم نمیتوانم به قول کودکی ام عمل کنم. ولی وقتی پیش خودم گفتم: کدامیک را بیشتر ذوست داری باز در ته دلم این مادر بود که انتخاب شد. سالها گذشت و یک...
11 فروردين 1395

دلنوشته

 روزگارم این است دلخوشم با غزلی تکه نانی .آبی یا به شعر نابی و اگر باز بپرسی گویم: دلخوشم با نفسی حبه قندی چایی صحبت اهل دلی فارغ از همهمه دنیایی دلخوشی ها کم نیست.دیده ها نابیناست... ...
20 اسفند 1394

دلنوشته

خوشحالم که بچه ام پسر است. تا اگر طلاق خواست جامعه حق را به او بدهد. اگر زنش به او خیانت کرد جامعه حق را به او بدهد. اگر با چند دختر رابطه داشت جامعه حق را به او بدهد. اگر تا نیمه شب به خانه نیامد جا معه حق را به او بدهد. اگر در خیابان بلند خندید اگر شیطنت کرد جامعه حق را به او بدهد... با دوستانش مجردی مسافرت کرد جامعه حق را به او بدهد. تا اگر هر شب در خیابان ها پرسه زذ جامعه حق را به او بدهد. اگر سرکشی کرد باز هم جامعه حق را به او بدهد. میدانی آخر اگر  دختر باشد سیگار بکشد جامعه هرزه اش میخواند. با دوستانش سفر مجردی برود جامعه هرزه اش میخواند. اگر شوهرش...
2 اسفند 1394

بدون عنوان

همرنگ تمام ارزوهای منی... غارتگر قلب و جان و دنیای منی... من ماهی تشنه ام تو دریای منی... ماه زیبای من بابت تمامی عشق ورزیدن هایت... تمام احساس ناب ات ممنونم و شرمنده ام عشقم.عمرم .جونم.دوستت دارم. ...
18 بهمن 1394