آرشا مامانی

آرشا عشق مامان و بابا

روز مادر

1395/1/11 11:11
439 بازدید
اشتراک گذاری

دکتر شریعتی:زن آگر پرنده آفریده میشد

حتما طاووس بود

اگر چهار پا بود حتما آهو بود

اگر حشره بود حتما پروانه بود

او انسان آفریده شد

تا خواهر و مادر باشد و عشق...

زن چنان بزرگ است که اشرف موجودات خداست.

تا حدی که یک گل او را راضی میکند

و یک کلمه او را به کشتن میدهد

پس ای مرد مواظب باش

زن از سمت چپ نزدیک به قلب ساخته شده تا او را در قلبت جا دهی.

شگفت انگیز است!

زن در کودکی درهای برکت را به روی پدرش میگشاید

در جوانی دین شوهرش را کامل میکند

و هنگامی که مادر میشود بهشت زیر پای اوست.

قدرش بدانیم...

پسندها (3)
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر