زمستان 94
تاريخ : پنجشنبه 3 دی 1394 | 17:28 | نویسنده : شقایق مامان آرشا

         آرشا عشق مامانش

[موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 16 دی 1394 | 19:48 | نویسنده : شقایق مامان آرشا

من عاشق زمستانم

عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سر نخوری!

گونه هایت از سرما سرخ شده است

سر خود را تاحد ممکن در یقه ات فرو کرده ای

دست هایت در جیبت به هم مچاله شده

معصومانه به زمین خیره ای

چقدر دوست داشتنی شده ایی

حرفم را پس میگیرم

من عاشق زمستان نیستم

عاشق توااااامممم.....

[موضوع : 3 تا 4 سالگی]